JEC Environmental Report
环境、健康及安全报告
2016
 • 集团安全指数达致1.06/1000
 •                 
 • 死亡意外维持零宗
 •                 
 • 香港怡和机器获渠务署(DSD)颁发机电工程合约类别的「最佳工地整洁奖」
 •                 
 • 香港怡和机器及其合资伙伴合作的渠务署(DSD)工程在工地整洁奖励计划中获得优异奖
 •                 
 • 香港怡和机器在启德发展计划-启德明渠重建及改善工程中获颁「零意外嘉许」
 •                 
 • 香港办公室的耗电量减少3.34%
 •                 
 • 公司回收约75%的纸张及
 •                 
 • 公司与环境相关的定罪个案维持零宗
Image A member of the Jardine Matheson Group